16. NEDJELJA KROZ GODINU

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.
Od srca rado ću žrtvovati,
slavit ću ime Tvoje, Gospodine,
jer je dobrostivo. (Ps 54 (53), 6. 8)

Canjuga – Evo, Bog mi pomaže

Galetić – Evo, Bog mi pomaže

Otpjevni psalam

Godina A

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a

Bartolić Ti si Gospodine dobar Ps 86

Grgat Ti si, Gospodine, dobar Ps 86

Godina B

Gospodin je pastir moj,
ni u čem ja ne oskudijevam!

Ps 23 (22), 1-3a. 3b-4. 5. 6

Galetić Gospod je pastir moj Ps 23

Golenić Gospod je pastir moj Ps 23

Grgat Gospodin je pastir moj Ps 23

Lešćan Gospod je pastir moj Ps 23

Žan Gospodin je pastir moj Ps 23

Godina C

Gospodine, tko smije prebivati
u šatoru Tvome?

Ps 15 (14), 2-3a. 3bc-4. 5

Andrić Gospodine, tko smije prebivati Ps 15

Bubalo Gospodine, tko smije prebivati Ps 15

Krznar Gospodine, tko smije Ps 15

Morović Gospodine, tko smije prebivati Ps 15

Prša Gospodine, tko smije prebivati Ps 15

Široki Gospodine, tko smije Ps 15

Pjesma prije Evanđelja

Godina A: Mt 11, 23

Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Godina B: Iv 10, 27

Ovce slušaju glas moj, govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.

Godina C: usp. Lk 8, 15

Blago onima koji riječ Božju zadrže
u dobru i plemenitu srcu
i donose rod u ustrajnosti.

Pričesna pjesma

Čudesima svojim spomen postavi
milostiv i blagi Gospodin. (Ps 111 (110), 4-5)

ili

Evo, na vratima stojim i kucam, govori Gospodin:
posluša li tko glas moj i otvori mi vrata,
unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom. (Otk 3, 20)

GRADUALE ROMANUM