6. VAZMENA NEDJELJA

6. VAZMENA NEDJELJA

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje,
objavljujte do nakraj zemlje:
Gospodin izbavi narod svoj, aleluja. (usp. Iz 48, 20)

Canjuga Ugodnu vijest

Otpjevni psalam

Godina A

Kliči Bogu sva zemljo, aleluja!

Ps 66(65), 2-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20

Galetić Kliči Bogu Ps 66

Lešćan Kliči Bogu Ps 66

Tomašić Kliči Bogu Ps 66

Godina B

Pred poganima objavi
Gospodin spasenje svoje!

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4

Grgat Pred poganima objavi Ps 98

Lešćan Pred poganima objavi Ps 98

Godina C

Neka Te slave narodi, Bože,
svi narodi neka Te slave!

Ps 67 (66), 2-3. 5. 6. i 8

Galetić Neka Te slave Ps 67

GK Aleluja Ps 67

Grgat Neka Te slave Ps 67

Pjesma prije Evanđelja

Godina A, B i C : Iv 14, 23

Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin:
i Otac će moj ljubiti njega i k Njemu ćemo doći.

Pričesna pjesma

Ako me ljubite, zapovijedi moje čuvajte, govori Gospodin.
I ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga Branitelja,
da bude s vama zauvijek, aleluja! (Iv 14, 15-16)

GRADUALE ROMANUM

MISSA DOMINICA VOCEM JUCUNDITATIS