VELIKI PETAK

OTPJEVNI PSALAM

Klobučar Oče, u ruke Tvoje Ps 31

Topić Oče, u ruke Tvoje Ps 31

Morović Oče, u ruke Tvoje Ps 31

PJESMA PRIJE EVANÐELJA

Klobučar Krist postade poslušan

Klobučar Krist postade poslušan 4 gl

Peran Krist postade poslušan I

Peran Krist postade poslušan II

Morović Krist postade poslušan

MUKA

Muka po Ivanu CHP

SVEOPĆA MOLITVA

Sveopća molitva

KLANJANJE SV. KRIŽU

GK Dođite, poklonimo se

Morović Evo drvo Križa

PRIJEKORI

HCK Puče moj I.

HCK Puče moj II

Puče moj – stari zadarski napjev

Tužaljke Jeremije proroka – V. tužaljka

Marović Jeruzaleme, Jeruzaleme

O biči preljuti obr. Marović

O biči preljuti obr. Morović

Palestrina Adoramus Te Christe

Morović Versi Božjeg tila

PRIČEST

Smiluj mi se, Bože Ps 51 zadarski napjev

Smiluj mi se, Martinjak