Rakonca, Ivan

1. Gospodine – Gregorian, Rakonca

2. Gospodine – MJEŠOVITI ZBOR, Rakonca

3. Gospodine smiluj se, puk i zbor, I. Rakonca

4. Gospodine, za svečane prigode, mješ zbor, I. Rakonca

6. Gospodine smiluj se, tri n. glasa, Rakonca

7. Gospodine, iz mise Dobrom Pastiru, za 3 nej. glasa, I. Rakonca

9. Slava – Rakonca, Lecot 10. SLAVA – SVEČANA, I. Rakonca

11. Slava PUČKA, I. Rakonca 12. Slava Majestatis, I. Rakonca

13. Slava, vers, I. Rakonca 14. Slava Arcadeltina, I. Rakonca

15. Slava Brevis, I. Rakonca 16. Slava Bogu višnjemu, Prir. I. Rakonca

17. Slava, parafraza, prir. I. Rakonca 18. Svet – gregorian et polifonia, Rakonca

19. SVET – SVEČANI, Rakonca

20. Svet, mješoviti zbor, I. Rakonca

21. Svet Brevis, za tri nej. glasa, I. Rakonca

22. Svet vers Novo zbor

61. Prinosimo dare – Rakonca

105. Ti naše hvale ne trebaš, Sv. Ivanu Krstitelju, Rakonca

Aleluja – GK, Rakonca

Aleluja In Festis, I. Rakonca

Aleluja sa zazivima, Rakonca

Amen, aleluja – Rakonca

Bezgrješna Djevice, Bubalo-Rakonca

Cantate Domino – Rakonca

Dođite živomu vrelu, prir. I. Rakonca

Doista uskrsnu, Rakonca

Duša moja kliče, Rakonca

Festival March – prir. I. Rakonca

Gdje je ljubav, prijateljstvo, I. Rakonca

Gdje pastiri, Prir. I. Rakonca

Gospod je pastir moj, I. Rakonca

Gospodin kraljuje, Rakonca – Klobučar

Hajdmo, hajdmo svi Betlemu, Mješoviti zbor

Hej! Pastiri, Rakonca – Kufner

Hvalite Gospodina – Rakonca

Hvalospjev stvorenja Stvoritelju, Rakonca

Isus Kralju neba i zemlje, Rakonca

Jaganjče Božji, I. Rakonca

Kad je Isus u mom srcu – Rakonca

Kao košuta, za solo i zbor, prir. I. Rakonca

Krist život svijeta, prir. I. Rakonca

KUŠAJTE I VIDITE 1, Rakonca

Kušajte i vidite 2, pričesni psalam, I. Rakonca

Laudate Dominum, I. Rakonca

Majko Božja Sveta Marijo, I. Rakonca

Majko draga i preblaga, I. Rakonca

Mi ti, Oče, prinosimo, Rakonca

Narode moj , za mješ. zbor i solo, Rakonca

Narode moj, jedan glas i orgulje, I. Rakonca

Naša Gospo Dragotinska, Rakonca

Nebesa slavu Božju kazuju Ps 19, I. Rakonca

Nek je slavno Ime tvoje, Rakonca

O mila majko nebeska – obr. I. Rakonca

O Oče skrajnje blagosti – Rakonca

O svijetlo duša Isuse, Rakonca

O, Sniježna Gospo, za sole i mješ. zbor. I. Rakonca

O, zvijezdo mora – Rakonca Panis angelicus, Rakonca

PIECE FESTANTE – Svadbeni preludij, I. Rakonca

Pjevajte Gospodinu, Ps 96, za mješ. zbor, I. Rakonca

Prelude in C – prir. I. Rakonca Prinosimo dare – Rakonca

Pristupite bliže sad, Rakonca Psalite Deo, Rakonca

Puna je zemlja – Ps 32, Rakonca

Slavite Boga, I. Rakonca

Stala plačuć Rakonca

Sveci Gospodnji, Rakonca

Svečani Aleluja – Rakonca

Svi krajevi svijeta, I. RAKONCA

Ti si Gospodine-Rakonca

Tko je taj Kralj slave, Rakonca

U crkvu hrli, Rakonca

U dom ćemo Gospodnji – Rakonca

U slavu svetog srca, Rakonca

Uđite s hvalama – Rakonca

Uzmite, jedite – Rakonca

Zatitraše zvijezdice, I. Rakonca

Zdesna ti je Kraljica, I. Rakonca

Zdravo Tijelo, za puk, mješ. zbor i orgulje, I. Rakonca

Žeđa duša moja, Rakonca