POPIJEVKE I MOTETI

Bach Pred tobom padam nice
 
Na dvoru Pilatovu
 
O biči preljuti obr. Marović
O biči preljut II obr. Marović
 
Palestrina Adoramus Te Christe
 
Čuj stvoritelju milostiv, Canjuga
 
Čuj Stvoritelju milostiv, Kolb
 
Čuj Stvoritelju milostiv, Martinjak
 
Čuj, Stvoritelju -Š. Marović, part.
Čuj, Stvoritelju -Š. Marović, dionice
 
O križu blagoslovljeni, Martinjak
 
O Sunce spasa, Isuse, M. Hipšer
 
Smiluj mi se, Martinjak
 
Zdravo budi križu sveti, Klobučar