15. NEDJELJA KROZ GODINU

09/07/2018 admin 0

Nedjelja, 15. 7. 2018. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Am 7,12-15; Ps 85,9ab.10-14; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

14. NEDJELJA KROZ GODINU

06/07/2018 admin 0

Nedjelja, 8. 7. 2018. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Ez 2,2-5; Ps 123,1-4; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

13. NEDJELJA KROZ GODINU

27/06/2018 admin 0

Nedjelja, 1. 7. 2018. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2-6; 11.12a.13b; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 MOLITVA […]

SV. PETAR I PAVAO

27/06/2018 admin 0

Petak, 29. 6. 2018. SV. PETAR I PAVAO, apostoli Svetkovina MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA Dj 12,1-11; Ps 34,2-9; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

16/06/2018 admin 0

Nedjelja, 24. 6. 2018. ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA Svetkovina MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA vl. svetkovine: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dj 13,22-26; Lk 1,57-66.80 MOLITVA VJERNIKA […]

11. NEDJELJA KROZ GODINU

10/06/2018 admin 0

Nedjelja, 17. 6. 2018. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 MOLITVA VJERNIKA KANTUAL

10. NEDJELJA KROZ GODINU

06/06/2018 admin 0

Nedjelja, 10. 6. 2018. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Post 3,9-15; Ps 130,1-8; 2Kor 4,13 – 5,1; Mk 3,20-35 MOLITVA […]

PRESVETO SRCE ISUSOVO

03/06/2018 admin 0

Petak, 8. 6. 2018. PRESVETO SRCE ISUSOVO Svetkovina MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Hoš 11,1.3-4.8c-9; Otp. pj.: Iz 12,2-3.4b-6; Ef 3,8-12.14-19; Iv 19,31-37 MOLITVA […]

9. NEDJELJA KROZ GODINU

21/05/2018 admin 0

Nedjelja, 3. 6. 2018. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU MISNI PROPRIJ MISNA ČITANJA – B Pnz 5,12-15; Ps 81,3-8a.10-11; 2 Kor 4,6-11; Mk 2,23-3,6 MOLITVA VJERNIKA […]