TIJELOVO

TIJELOVO

PROPRIJ

Ulazna pjesma

Narod svoj hrani pšenicom najboljom,
siti ga medom iz pećine. (Ps 81 (80), 17)

Kraljevica Narod svoj hrani

Morović Narod svoj hrani 1

Morović Narod svoj hrani 2

Otpjevni psalam

Godina A

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina!

Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20

Klobučar Slavi, Jeruzaleme Ps 147

Morović Slavi, Jeruzaleme Ps 147

Godina B

Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje!

Ps 116 (115), 12-13. 15 i 16 ab. 17-18

GK Uzet ću čašu Ps 116

Grgat Uzet ću čašu Ps 116

Morović Uzet ću čašu spasenja Ps 116

Godina C

Zauvijek ti si svećenik
po redu Melkisedekovu!

Ps 110 (109), 1. 2. 3. 4

Grgat Zauvijek ti si svećenik Ps 110

Klobučar Dovijeka ti si svećenik Ps 110

Morović Zauvijek ti si svećenik Ps 110

Posljednjica

GK Hvali Sion OP

GK Hvali Sion CHP

Pjesma prije Evanđelja

Godina A, B i C : Iv 6, 51

Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin:
tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.

 

Pričesna pjesma

Tko jede moje tijelo i pije moju krv,
u meni ostaje i ja u njemu,
govori Gospodin. (Iv 6, 57)

Canjuga Tko jede moje tijelo

Morović Tko jede moje tijelo

GRADUALE ROMANUM

MISSA CORPUS CHRISTI

 

Tijelovo PJESMARICA A5

 

Ophod i blagoslov

HCK Svet, svet, svet 4 gl

GK Usta moja

GK Tebe Boga hvalimo

HCK Blagoslovljen budi Bog

HCK Ne ostavi nas nigdar

Tijelovo PJESMARICA A5