16. NEDJELJA KROZ GODINU

01/07/2016 admin 0

Nedjelja, 17. 7. 2016. ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Post 18,1-10a; Ps 15,2-4.5ab; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42.   KANTUAL

15. NEDJELJA KROZ GODINU

01/07/2016 admin 0

Nedjelja, 10. 7. 2016. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Pnz 30,10-14; Ps 69,14. 17. 30-31. 33-34. 36ab. 37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37.   KANTUAL

14. NEDJELJA KROZ GODINU

20/06/2016 admin 0

Nedjelja, 3. 7. 2016. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3a.4-7a.16.20; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20.   KANTUAL

SV. PETAR I PAVAO

13/06/2016 admin 0

Srijeda, 29. 6. 2016. SVETKOVINA SV. PETAR I PAVAO, apostoli ČITANJA: Dj 12,1-11; Ps 34,2-9; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.   KANTUAL

13. NEDJELJA KROZ GODINU

05/06/2016 admin 0

Nedjelja, 26. 6. 2016. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-2a.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62.   KANTUAL

ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA

05/06/2016 admin 0

Petak, 24. 6. 2016. SVETKOVINA ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA ČITANJA: vl.: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15 (Grgat); Dj 13,22-26; Lk 1,57-66.80  

12. NEDJELJA KROZ GODINU

05/06/2016 admin 0

Nedjelja, 19. 6. 2016. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Zah 12,10-11; 13,1; Ps 63,2-6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24   KANTUAL

11. NEDJELJA KROZ GODINU

15/05/2016 admin 0

Nedjelja, 12. 6. 2016. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 2Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36 – 8,3.   KANTUAL

10. NEDJELJA KROZ GODINU

15/05/2016 admin 0

Nedjelja, 5. 6. 2016. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 17,17-24; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17   KANTUAL

1 2 3 34