11. NEDJELJA KROZ GODINU

15/05/2016 admin 0

Nedjelja, 12. 6. 2016. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 2Sam 12,7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36 – 8,3.   KANTUAL

10. NEDJELJA KROZ GODINU

15/05/2016 admin 0

Nedjelja, 5. 6. 2016. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 17,17-24; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Gal 1,11-19; Lk 7,11-17   KANTUAL

PRESVETO SRCE ISUSOVO

15/05/2016 admin 0

Petak, 3. 6. 2016. SVETKOVINA PRESVETO SRCE ISUSOVO ČITANJA: Ez 34,11-16; Ps 23,1-6; Rim 5,5-11; Lk 15,3-7.   KANTUAL

9. NEDJELJA KROZ GODINU

14/05/2016 admin 0

Nedjelja, 29. 5. 2016. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Kr 8,41-43; Ps 117,1-2; Gal 1,1-2.6-10; Lk 7,1-10.   KANTUAL

TIJELOVO

13/05/2016 admin 0

Četvrtak, 26. 5. 2016. SVETKOVINA PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO ČITANJA: Post 14,18-20; Ps 110,1-4; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17.   KANTUAL

PRESVETO TROJSTVO

09/05/2016 admin 0

Nedjelja, 22. 5. 2016. SVETKOVINA PRESVETO TROJSTVO ČITANJA: Izr 8,22-31; Ps 8,4-9; Rim 5,1-5; Iv 16,12-15. KANTUAL

DUHOVI

24/04/2016 admin 0

Nedjelja, 15. 5. 2016. SVETKOVINA PEDESETNICA. DUHOVI ČITANJA: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34; Rim 8,8-17 (ili: 1Kor 12,3b-7.12-13); Iv 14,15-16.23b-26 (ili: Iv 20,19-23). KANTUAL

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

16/04/2016 admin 0

Nedjelja, 8. 5. 2016. SEDMA VAZMENA NEDJELJA ČITANJA: Dj 7,55-60; Ps 97,1.2b.6.7c.9; Otk 22,12-14.16-17.20; Iv 17,20-26. KANTUAL

1 2 3 34