našašće sv. Križa

UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

30/08/2016 admin 0

Srijeda, 14. 9. 2016. BLAGDAN UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA ČITANJA: Br 21,4b-9 (ili: Fil 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; Iv 3,13-17.   KANTUAL

razmetni sin

24. NEDJELJA KROZ GODINU

30/08/2016 admin 0

Nedjelja, 11. 9. 2016. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Izl 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17.19; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32.   KANTUAL

rođenje BDM

ROĐENJE BDM – MALA GOSPA

23/08/2016 admin 0

Četvrtak, 8. 9. 2016. BLAGDAN ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE ČITANJA: Mih 5,1-4a (ili: Rim 8,28-30); Ps 13,6; Mt 1,1-16.18-23.   KANTUAL

uzmi križ

23. NEDJELJA KROZ GODINU

23/08/2016 admin 0

Nedjelja, 4. 9. 2016. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Mudr 9,13-18b; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33.   KANTUAL

Večera sa Šimunom

22. NEDJELJA KROZ GODINU

10/08/2016 admin 0

Nedjelja, 28. 8. 2016. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-5ac.6-7ab.10-11; Heb 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14.   KANTUAL

Uska vrata

21. NEDJELJA KROZ GODINU

10/08/2016 admin 0

Nedjelja, 21. 8. 2016. DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Iz 66,18-21; Ps 117,1-2; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30.   KANTUAL

uznesenje

UZNESENJE BDM – VELIKA GOSPA

20/07/2016 admin 0

Ponedjeljak, 15. 8. 2016. SVETKOVINA UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE ČITANJA: Otk 11, 19a; 12,1-6a.10ab; Ps 45,10b-12b.16; 1Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56.   KANTUAL

Oganj dođoh baciti

20. NEDJELJA KROZ GODINU

20/07/2016 admin 0

Nedjelja, 14. 8. 2016. DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Jr 38,4-6.8-10; Ps 40,2-4.18; Heb 12,1-4; Lk 12,49-53.   KANTUAL

Transfiguration

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

20/07/2016 admin 0

Subota, 6. 8. 2016. BLAGDAN PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO ČITANJA: Dn 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.5-6.9; 2Pt 1,16-19; Lk 9,28b-36.   KANTUAL

Budite pripravni

19. NEDJELJA KROZ GODINU

20/07/2016 admin 0

Nedjelja, 7. 8. 2016. DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Mudr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-20.22; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48.   KANTUAL

1 2 3 36